Vårdavtal

Kliniken har sedan 2016 ett avtal med Region Örebro Län. Det innebär att jag som naprapat fungerar som ett komplement till övriga vårdgivare, där jag kan hjälpa till att behandla besvär som utgår från ryggraden. Det är dock under förutsättning att besvären inte pågått i mer än 90 dagar. Ingen remiss krävs.

Observera att då behandlingarna är ett komplement, är antalet behandlingar begränsade, både sett till ett år och per patient. Vid frågor innan bokning eller behandling, går det utmärkt att kontakta mig. 

Mer information finns på Region Örebro Läns hemsida.