Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är i grunden en metod för att behandla njursten, men över åren har det utvecklas och används idag för att behandla olika typer av besvär, i synnerhet senor. Vanliga besvär är t ex hälsenor, "hälsporrre", löparknä, hopparknä, tennisarm och kalkaxel. Har du funderingar på om stötvågsbehandling är något för dig, är det bara att kontakta mig. 

Generellt krävs mellan 4-6 behandlingar för ett bestående resultat, i de allra flesta fall kombineras detta med ett idividuellt upplägg för rehabilitering och träning. Själva behandlingen är relativt aggressiv och kan upplevas smärtsam, men det släpper så snart behandlingen är avslutad. En behandling tar överlag kring fem minuter.